Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej SP ZOZ Żytno filia Maluszyn
(wiecej)
Budynek do sprzedaży
Gmina Żytno oferuje do sprzedaży budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 784,17 m2 znajdujący się w miejscowości Żytno wraz z działkami nr 1493/6 o pow. 0,1542 ha oraz 1493/7 o pow. 0,1495 ha. (wiecej)
Sukcesy Orkiestry Dętej Gminy Żytno - Orkiestry Reprezentacyjnej OSP Gminy Żytno
Sukcesy, sukcesy... 8 września 2013 roku Orkiestra Reprezentacyjna OSP Gminy Żytno zapamięta na długo! Ten dzień był bardzo miłym zwieńczeniem pracowitego sezonu festiwalowego, który rozpoczął udany w (wiecej)
Zapraszamy na Kajaki
(wiecej)
Zakończono pierwszy etap modernizacji wnętrza budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie
(wiecej)

O projekcie

Tytuł projektu:
Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Żytno
 

Realizator i biuro projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żytnie
ul. Krótka 4
97-532 Żytno
tel. 034 3277001, 3277002 wew. 25
fax: 034 3269010
e-mail: gops@zytno.pl

Halina Woldan – kierownik/koordynator projektu
Jadwiga Bilszta – pracownik socjalny
Marianna Budkiewicz – pracownik socjalny
Jędrzejczyk Aneta – pracownik socjalny od 2010 roku

Okres realizacji:
Projekt realizowany będzie do roku 2013, w cyklicznych rocznych edycjach. Pierwsza edycja realizowana jest w roku 2008. Przedłużono realizację projektu  do 30.06.2015 roku.

 Informacja o źródle finansowania oraz programie operacyjnym:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII – Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.